Logo ZOJG Kamienna Góra
Powróć do: strona główna

O nas

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Informacja o działalności Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

 
Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra jest jednostką organizacyjną Gminy Kamienna Góra, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Nadzór nad działalnością Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra wykonuje Z-ca Wójta Gminy Kamienna Góra.

Przedmiotem działania Zespołu jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługiwanych jednostek.

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra.


Adres siedziby jednostki :

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Aleja Wojska Polskiego 10 b

58-400 Kamienna Góra